New items
Inżynieryjna ocena środowiska na potrzeby kierowania działaniami inżynieryjnymi
Instrukcja szkolenia, pracy i kwalifikowania nawigatorów naprowadzania w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Uwarunkowania dydaktyczne przygotowania obronnego państwa
Ostatni snajper
Prognozowanie w naukach społecznych : wymiar narodowy i międzynarodowy