New items
No cover
Program dwudziestoczteromiesięcznego szkolenia wojskowego kandydatów na oficerów (dla kandydatów powołanych ze środowiska cywilnego) Korpus osobowy : sił powietrznych. Grupa osobowa : ruchu lotniczego
Formacje policyjne w zarządzaniu kryzysowym i ochronie ludności
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. T. 1,
Wpływ pola wiatru i znaczenia zwiększonej turbulencji powietrza wywołanej opływem budynków /przeszkód terenowych na bezpieczeństwo lotów śmigłowców eksploatowanych w lotnictwie Rzeczypospolitej Polskiej
No cover
Program szkolenia słuchaczy kursu doskonalącego : automatyzacja procesu planowania działań w obronie przeciwlotniczej ; kod kursu : 8217228