Nowości
Program strzelań wojsk obrony przeciwlotniczej. Tom II
Kształtowanie bezpieczeństwa wewnętrznego w wymiarze administracyjno-prawnym jako zadanie wybranych podmiotów administracji publicznej i sektora prywatnego
Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu systemowym : budowanie zdolności defensywnych i ofensywnych w infosferze
Wojna o wolność 1920. T. 1,
Armia europejska : strategiczne bezpieczeństwo militarne Unii Europejskiej