New items
Big data w humanistyce i naukach społecznych
Społeczeństwo w wojsku, wojsko w społeczeństwie w XIX i XX wieku: relacje i procesy w ujęciu interdyscyplinarnym
Zapomniana placówka : wspomnienia i refleksje żołnierza AK kompanii Kunów ziemi opatowsko-sandomierskiej
Jak uczyć (się) zdalnie? : podręcznik dla nauczycieli, uczniów i przedsiębiorców wraz z opisem funkcjonalności platform i innych narzędzi e-learningu nie tylko na czas pandemii COVID-19
Opowieść minionych dni. T.2+,