New items
Dostęp do informacji publicznej w świetle obowiązujących i przyszłych regulacji
Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa. T. 2
Badania dynamiki łopatek wirnikowych silników lotniczych w różnych warunkach eksploatacji
Współczesne wojska inżynieryjne Federacji Rosyjskiej
Metodyka modelowania strumieni pasażerów w porcie lotniczym z uwzględnieniem wydajności, bezpieczeństwa i poziomu obsługi