New items
Procedury operacyjne przewoźnika lotniczego
Zasady prowadzenia działań desantowych : DT-3.1.8(D) T.1
Szkoły wyższe w kształtowaniu kapitału ludzkiego we współczesnej gospodarce
Półwysep Krymski : strategiczny element relacji rosyjsko-ukraińskich
Nauczyciel szkoły wyższej w procesie dydaktyczno-wychowawczym : implikacje teoretyczne i praktyczne