New items
Panowanie nad ryzykiem w ramach publicznego zarządzania kryzysowego
Teleinformatyka dla bezpieczeństwa
Wojna hybrydowa na Ukrainie
Operator systemu magazynowania : aspekty prawne
Prognozowanie w naukach społecznych : wymiar narodowy i międzynarodowy