New items
Cyfryzacja życia w erze Big Data : człowiek, biznes, państwo
Wybrane zagadnienia innowacyjności i przedsiębiorczości w nauce i praktyce = Selected issues of innovativeness and entrepreneurship in research and in practice
Ludowa historia Polski : historia wyzysku i oporu : mitologia panowania
Prawo administracyjne materialne
Zapomniana placówka : wspomnienia i refleksje żołnierza AK kompanii Kunów ziemi opatowsko-sandomierskiej