New items
Wybrane elementy logiki
Compendium of accounting in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku. [4],
Obrona terytorialna w Polsce : szanse, możliwości, potrzeby
Bezpieczeństwo międzynarodowe w aspekcie niemilitarnych instrumentów oddziaływania Federacji Rosyjskiej
Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych