New items
Program szkolenia pododdziałów rozpoznania patrolowego ogólnowojskowego
Kształtowanie bezpieczeństwa publicznego w warunkach współczesnych zagrożeń
Ewolucja działań specjalnych w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń
Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku = Compendium of accounting in Polish & English. T. 2,
Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku = Compendium of banking in Polish & English. [T. 2],