New items
Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku = Compendium of banking in Polish & English. [T. 1],
Podstawy prawoznawstwa
Polska w strukturach Unii Europejskiej : wybrane aspekty
Procesy obsługi celnej w międzynarodowym łańcuchu dostaw
Operacje informacyjne, rozpoznanie wojskowe i walka radioelektroniczna w systemie bezpieczeństwa informacyjnego państwa