Nowości
Dokumentacja logistyczna : uwarunkowania techniczno-organizacyjne i ekonomiczne
Etyczność funkcjonariusza policji
Badania dynamiki łopatek wirnikowych silników lotniczych w różnych warunkach eksploatacji
Drgania układów mechanicznych
Główne nurty polityczne Polski podziemnej wobec planów federacyjnych rządu polskiego na uchodźstwie w czasie drugiej wojny światowej (1939-1945)