New items
Praktyczne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego
Uwarunkowania zewnętrzne zarządzania przedsiębiorstwem zbrojeniowym
Instrukcja desantowania ze statku powietrznego systemem spadochronowym ID C-130_02 : desantowanie skoczków z samolotu C-130 ze spadochronami z wolnym systemem otwarcia
Prognozowanie w naukach społecznych : wymiar narodowy i międzynarodowy
Siły Powietrzne Federacji Rosyjskiej w świetle zmian w środowisku bezpieczeństwa Rosji