Nowości
Funkcjonowanie osób w starszym wieku
Układ i treść wystąpień oficerów rodzajów wojsk na odprawie informacyjnej
System kształcenia oficerów w Siłach Zbrojnych RP
Od sztuki wojennej do bezpieczeństwa narodowego : księga jubileuszowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin prof. dr. hab. Jacka Pawłowskiego
Główne nurty polityczne Polski podziemnej wobec planów federacyjnych rządu polskiego na uchodźstwie w czasie drugiej wojny światowej (1939-1945)