New items
BHP w praktyce
Informacyjne przygotowanie pola walki w wojskach obrony przeciwlotniczej
Efektywność logistyczna w siłach zbrojnych
Działania taktyczne pododdziałów ochronno-obronnych
Układ i treść koncepcji wsparcia i zabezpieczenia działań