Nowości
Obwód Kaliningradzki w polityce bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej
Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. T. 3,
Wojskowe systemy łączności w systemie bezpieczeństwa państwa - wielorakie aspekty bezpieczeństwa cyberprzestrzeni SZ RP
Introduction to Hydrocodes
Tymczasowy program szkolenia lotniczego na samolocie An-28/M28 : (TPSzL-An-28/M28-2019