New items
Marketing : podręcznik akademicki
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. T. 1,
Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie logistyką w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
SolidWorks : Flow Simulation
Rywalizacja, presja i agresja Federacji Rosyjskiej : konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego