New items
Gotowość zasobów obronno-ochronnych w systemie bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
Wielowymiarowość interesów energetycznych w dobie transformacji systemowej
Organizacje bezpieczeństwa publicznego wobec wyzwań zarządzania kryzysowego w Polsce. [1]
No cover
Program dwudziestoczteromiesięcznego szkolenia wojskowego kandydatów na oficerów (dla kandydatów powołanych ze środowiska cywilnego) Korpus osobowy : sił powietrznych. Grupa osobowa : ruchu lotniczego
Chwile przełomu : 25 wydarzeń, które zmieniły dzieje Polski / Kamil Janicki, Dariusz Kaliński, Rafał Kowalczyk, Piotr Kroll, Michael Morys-Twarowski, Sebastian Pawlina, Maciej A. Pieńkowski, Agata Sosnowska, Paweł Stachnik