New items
Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie
Bezpieczeństwo potrów lotniczych i morskich : problemy, trendy, przyszłe wyzwania
Siły destabilizacyjne w operacjach reagowania kryzysowego
Współczesne bezpieczeństwo człowieka : dystans społeczny, uchodźcy, percepcja zagrożeń
Krótkie odpowiedzi na wielkie pytania