Nowości
Mniejszości narodowe i etniczne w politykach bezpieczeństwa państw subregionu Europy Środkowej i Wschodniej : państwa obszaru WNP
Terroryzm lotniczy wobec Izraela
Techniki pilotażu w lotach próbnych : stateczność statyczna i dynamiczna samolotu
Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 1
Operator systemu magazynowania : aspekty prawne