New items
Instrukcja desantowania ze statku powietrznego systemem spadochronowym ID C-130_01: desantowanie skoczków z samolotu C-130 ze spadochronami z samoczynnym systemem otwarcia
Panowanie nad ryzykiem w ramach publicznego zarządzania kryzysowego
Istota bezpieczeństwa cybernetycznego w polityce państw Grupy Wyszehradzkiej w latach 2013-2017
Ochrona praw i wolności : system instytucjonalny w Rzeczypospolitej Polskiej
Uwarunkowania zewnętrzne zarządzania przedsiębiorstwem zbrojeniowym