New items
Ryzyko jako kryterium wyboru wariantów działań taktycznych i reagowania w sytuacjach kryzysowych
Systemy bezzałogowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej kontrolowanej
Procedury operacyjne przewoźnika lotniczego
Wsparcie sił bezpieczeństwa : DD-3.16(A)
Obrona przeciwlotnicza w działaniach stabilizacyjnych