Nowości
Współczesne bezpieczeństwo wewnętrzne RP w świetle nowych zagrożeń : wybrane problemy [Dokument elektroniczny]
Zabezpieczenie logistyczne wojsk komponentu lądowego w operacjach połączonych na terenie i poza granicami kraju
Podręcznik SERE : informacje podstawowe
Wojna hybrydowa na Ukrainie
Wprowadzenie do inżynierii logistyki bezpieczeństwa