New items
Transformacje sygnałów : od teorii do praktyki
Katalog norm eksploatacji techniki lądowej: DTU-4.22.13.1(A)
Postrzeganie bezpieczeństwa energetycznego w kontekście przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu społeczności lokalnej z wykorzystaniem zasobów geotermalnych na terenie gminy Wiśniowa
Siły destabilizacyjne w operacjach reagowania kryzysowego
Global navigation satellite systems, interial navigation, and integration