New items
Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa. T. 2
Globalna nierównowaga a sektor zewnętrzny gospodarek krajów Europy Środkowo-Wschodniej
Metodyka projektowania i oceny procesów magazynowania w szeregowo zintegrowanych łańcuchach logistycznych
System walki w armiach wybranych państw oraz NATO
Program szkolenia pododdziałów dalekiego rozpoznania