New items
Potencjał obronny Sił Zbrojnych RP w ujęciu relatywnym
Kształtowanie bezpieczeństwa publicznego w warunkach współczesnych zagrożeń
Diagnostyka kardiologiczna w praktyce
Optymalizacja kompetencji służb lotniskowych i personelu zarządzania bezzałogowymi systemami powietrznymi w systemie bezpieczeństwa : Praca naukowo-badawcza. Sprawozdanie z przeprowadzonych badań
Zdolności operacyjno-taktyczne wojsk lądowych Sił Zbrojnych RP