New items
Bezpieczeństwo XXI wieku : szanse - zagrożenia - perspektywy. Aspekty bezpieczeństwa pracy : [zeszyty naukowe
Edukacja akademicka w perspektywie krytycznej : studenci wobec neoliberalnej polityki kształcenia w szkole wyższej
Prawo pracy
Lotnicze świadectwa wizyt św. Jana Pawła II do ojczyzny : zabezpieczenie pielgrzymek przez Siły Powietrzne RP : wydawnictwo towarzyszące konferencji popularno-naukowej zorganizowanej z okazji 40-lecia pierwszej pielgrzymki do Polski Papieża Jana Pawła II w 1979 r
Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego : wymiar pozamilitarny. Cz. 2