New items
Optymalizacja kompetencji służb lotniskowych i personelu zarządzania bezzałogowymi systemami powietrznymi w systemie bezpieczeństwa : Praca naukowo-badawcza. Sprawozdanie z przeprowadzonych badań
Dowodzenie wojskami obrony terytorialnej w działaniach taktycznych
Techniki pilotażu w lotach próbnych : stateczność statyczna i dynamiczna samolotu
System walki w armiach wybranych państw oraz NATO
Lotnictwo nowej generacji: strategie, technologie, rozwiązania