New items
Inżynieryjna ocena środowiska na potrzeby kierowania działaniami inżynieryjnymi
Logistyka w teorii i praktyce nauk o bezpieczeństwie i obronności
Militaryzacja subregionu Zatoki Perskiej w perspektywie teorii regionalnych kompleksów bezpieczeństwa
Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych
Wojna hybrydowa na Ukrainie