New items
Prowadzenie badań jakościowych w sektorze bezpieczeństwa : materiały do ćwiczeń dla studentów
Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie
Stochastyczne modelowanie i optymalizacja gotowości w procesie eksploatacji śmigłowców : podstawy teoretyczne, metodologia tworzenia, weryfikacja i implementacja modeli
Inżynieryjna ocena środowiska na potrzeby kierowania działaniami inżynieryjnymi
Katastrofy transportowe