Nowości
Chaos : nowy porządek świata
Wybrane problemy bezpieczeństwa : ujęcie historyczne, prawne i praktyczne. Cz. 1
Zarządzanie bezpieczeństwem miejskiej komunikacji zbiorowej
Metody zapobiegania przestępczości
Współczesne rozwiązania organizacyjne i technologiczne w logistyce