New items
Mniejszości narodowe i etniczne w politykach bezpieczeństwa państw subregionu Europy Środkowej i Wschodniej : państwa obszaru WNP
Edukacja dla bezpieczeństwa : współczesne kategorie
Procedury wymiany usług transportowych w ramach platformy SEOS : DU-4.4.15
Bezpieczeństwo w wymiarze krajowym : wybrane obszary
Stochastyczne modelowanie i optymalizacja gotowości w procesie eksploatacji śmigłowców : podstawy teoretyczne, metodologia tworzenia, weryfikacja i implementacja modeli