New items
Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku = Compendium of banking in Polish & English. [T. 3],
Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku = Compendium of finance in Polish & English. T. 1,
Ukraina jako obszar walki o wpływy i rywalizacji międzynarodowej
Szkoły wyższe w kształtowaniu kapitału ludzkiego we współczesnej gospodarce
Pokonywanie naziemnych środków obrony powietrznej przez lotnictwo