New items
Instrukcja desantowania ze statku powietrznego systemem spadochronowym ID An-28/M-28_05 : desantowanie metodą zrzutu grawitacyjnego zasobników towarowych prostych i nadgabarytowych z samolotu An-28/M-28 z wykorzystaniem systemu rolek pokładowych ze spadochronami niesterowanymi i sterowanymi /szybującymi z samoczynnym i kombinowanym systemem otwarcia
Hydrologia ogólna
Proekologiczne odnawialne źródła energii : kompendium
Przeciw bogom : niezwykłe dzieje ryzyka
Polska i bezpieczeństwo międzynarodowe : kontekst rosyjski