New items
Sztuka argumentacji : nowy słownik terminologiczny
Cyfryzacja życia w erze Big Data : człowiek, biznes, państwo
Historia fizyki w Polsce
Konflikt w organizacji : style postępowania
Obwód (powiat) zamojski 1815-1866 : aspekty polityczne, społeczne, gospodarcze i militarne historii Królestwa Polskiego