New items
Kształtowanie bezpieczeństwa publicznego w warunkach współczesnych zagrożeń
Drgania i hałas w inżynierii maszyn
Organizacja systemu łączności i informatyki Wojsk Obrony Terytorialnej
Podstawy prawoznawstwa
Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku = Compendium of accounting in Polish & English. T. 2,