New items
Pomiędzy bezpieczeństwem a ryzykiem : pozytywne konteksty rekreacji outdoorowej
Anatomia zamachu : o strategii i taktyce terrorystów
Operacja Ukraina : kampanie dezinformacyjne, narracje, sposoby działania rosyjskich ośrodków propagandowych przeciwko państwu ukraińskiemu w okresie 2013-2019
Zbrodnia katyńska w polskiej prasie niepodległościowej w Wielkiej Brytanii ze zbiorów Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Efektywność procesów transportowych : współczesne problemy i trendy rozwoju