New items
Kardiologia sportowa w praktyce klinicznej
Zarządzanie wiedzą w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa państwa
Drgania i hałas w inżynierii maszyn
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
Rola i miejsce kawalerii powietrznej w systemie wojsk aeromobilnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej