Nowości
Instrukcja o gospodarowaniu sprzętem informatyki i oprogramowaniem w resorcie obrony narodowej : DU-4.22.3.1(A)
Terroryzm od historii po teraźniejszość : wybrane zagadnienia
Możliwe przyczyny i rodzaje przestępczości w przyszłości oraz przygotowania prewencyjne
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji : metodyka, ideologia, państwo
Wybrane problemy bezpieczeństwa. Cz. 2,