New items
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
Perspektywy zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego kreowanych przez Federację Rosyjską
Informacyjne przygotowanie pola walki w wojskach obrony przeciwlotniczej
Gmina jako podmiot administracji świadczącej w zakresie usług niematerialnych
Cywilno-wojskowe uwarunkowania negocjacji w operacjach militarnych