New items
Wybrane zagadnienia innowacyjności i przedsiębiorczości w nauce i praktyce = Selected issues of innovativeness and entrepreneurship in research and in practice
Caudrony nad Francją : historia dywizjonu myśliwskiego GC 1/145 "Varsovie"
Sposoby zabezpieczania dokumentów
Armia europejska : strategiczne bezpieczeństwo militarne Unii Europejskiej
Zasady planowania, opracowania i wprowadzania dokumentów standaryzacji operacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DA-01(B)