New items
Quantum nature of turbulence
Stochastyczne modelowanie i optymalizacja gotowości w procesie eksploatacji śmigłowców : podstawy teoretyczne, metodologia tworzenia, weryfikacja i implementacja modeli
Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie
GPS : theory, algorithms and applocations
Uwarunkowania dydaktyczne przygotowania obronnego państwa