New items
Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym : sprawność systemu - determinanty, diagnoza, koncepcja doskonalenia. Cz. 2
Cisco ISE for BYOD and Secure Unified Access
Kultura biznesu : normy i formy
Zarządzanie ryzykiem łańcuchów dostaw
Zwalczanie terroryzmu