New items
Dydaktyczne i komunikacyjne aspekty e-edukacji akademickiej
Hydrologiczno-meteorologiczne zabezpieczenie operacji połączonych : DD-3.11(A)
Koordynacja informacji w systemie bezpieczeństwa państwa
Polska nieznana : 150 miejsc, o których prawdopodobnie nie słyszałeś
Instrukcja certyfikowania i kwalifikowania obserwatorów ognia połączonego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DTU-3.2.5.2.1(A) = Polish armed forces joint fires observer (JFO) program manual training, certyfication and qualification