Nowości
Automatyka, robotyka i przetwarzanie informacji
Metodyka pisania pracy licencjackiej i magisterskiej (kierunek: bezpieczeństwo narodowe)
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Przywództwo wojskowe w warunkach bojowych
Voyage planning