New items
Korponajemnicy : strategie wojennych przedsiębiorców
Wybrane aspekty bezpieczeństwa państwa w ujęciu instytucjonalno-prawnym
Zmiany rynku pracy a zarządzanie : perspektywa pracodawcy i pracownika
Edukacja akademicka w perspektywie krytycznej : studenci wobec neoliberalnej polityki kształcenia w szkole wyższej
Jak osiągać sukcesy w nauce : uwaga, równowaga i koordynacja