New items
Komputerowe modelowanie i symulacje procesów logistycznych w środowisku FlexSim
Bezpieczeństwo drogowe przewozu towarów niebezpiecznych
Podstawy mechaniki ciał stałych i płynów
Globalizacja a zarządzanie bezpieczeństwem współczesnej organizacji
Factfulness : dlaczego świat jest lepszy, niż myślimy, czyli Jak stereotypy zastąpić realną wiedzą