New items
Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna : wydanie skrócone dla bieżącej bibliografii narodowej i bibliotek publicznych : publikacja Konsorcjum UKD nr 102 autoryzowana przez Konsorcjum UKD na podstawie licencji PL2019/01
E-marketing : współczesne trendy : pakiet startowy
Numeryczne badania właściwości dynamicznych śmigłowca
Pedagogika medialna : wydanie nowe
Szkolenie do działań wsparcia pokoju : DU-7.3.4.1(D)