New items
Współczesne metody zapewniania jakości oprogramowania : od klasyki do zwinności
Uwarunkowania prawne organizacji bezpieczeństwa informacji Rzeczypospolitej Polskiej
Polska i bezpieczeństwo międzynarodowe : kontekst rosyjski
Zarządzanie organizacją XXI wieku : innowacje, gospodarka, społeczeństwo
Zarządzanie bezpieczeństwem miejskiej komunikacji zbiorowej