New items
SolidWorks : Simulation Premium: Dynamics
Andrzej Pityński : rzeźbiarz
Społeczna odpowiedzialność i zarządzanie marketingowe jako instrumenty rozwoju bezpieczeństwa kraju : normatywna koncepcja, zarządzanie marketingowe w Policji, partnerska community policing
No cover
Program szkolenia słuchaczy kursu doskonalącego : szkolenie w zakresie uzupełniających uprawnień instruktora szkolenia operacyjnego (OJTI) ; kod kursu : 8217010
Trening funkcjonalny : [ćwiczenia, zasady planowania treningu i programy treningowe]