New items
Anti-choice leaderless resistance : a study on the Fight of Lone Wolves
Instrukcja o gospodarce materiałowej służby materiałów pędnych i smarów : DU-4.21.3
Stochastyczne modelowanie i optymalizacja gotowości w procesie eksploatacji śmigłowców : podstawy teoretyczne, metodologia tworzenia, weryfikacja i implementacja modeli
Ryzyko jako kryterium wyboru wariantów działań taktycznych i reagowania w sytuacjach kryzysowych
Pilot ci tego nie powie