New items
Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. T. 2,
Problemy współczesnej logistyki w badaniach nauk o bezpieczeństwie i obronności
Bird strike : an experimental, theoretical and numerical investigation
Inżynieryjna ocena środowiska na potrzeby kierowania działaniami inżynieryjnymi
Animus Belli 2017. T. 1, wielowymiarowość wojny i konfliktu zbrojnego