Nowości
Polska w strukturach Unii Europejskiej : wybrane aspekty
Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku = Compendium of finance in Polish & English. [T. 2],
Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Przenikanie mediów : ewolucja mediów a przemiany ładu społecznego
Program szkolenia pododdziałów rozpoznania patrolowego ogólnowojskowego